ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ Nokia 5230

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ Nokia 5230
โนเกียปล่อยเฟิร์มแวร์ดาวน์โหลด เวอร์ชั่น 20.0.005 สำหรับมือถือทัชสกรีน Nokia 5230 ซึ่งปรับปรุง Music player, GPS, โปรแกรมอื่นๆ และ เพิ่ม Ovi Sync บนหน้า Home ดาวน์โหลดได้ตรงลงโทรศัพท์ หรือผ่านโปรแกรม Nokia Software Updater