โนเกีย N8 โชว์ต่อ USB ไดรฟ์

รูป 1 โนเกีย N8 โชว์ต่อ USB ไดรฟ์
ตั้งแต่ข้อมูลวันเปิดตัวผู้ที่ติดตามจะทราบว่าโทรศัพท์มือถือตัวใหม่จากโนเกีย Nokia N8 ตัวนี้มีความโดดเด่นคือสนับสนุนก่อนต่อเข้าอุปกรณ์ที่หลากหลาย วันนี้มีคลิปโชว์ความสามารถในการต่อเปิดดูไฟล์จากไดรฟ์ USB ที่ใช้ต่อเข้าคอมทั่วไป แต่ N8 สามารถต่อเข้าดูข้อมูลในไดฟร์แก้ไขย้ายและลบไฟล์ได้เหมือนเปิดดูไฟลืในคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์ คลิป Nokia N8 โชว์ต่อ แฮนดี้ไดรฟ์

รูป 2 โนเกีย N8 โชว์ต่อ USB ไดรฟ์รูป 3 โนเกีย N8 โชว์ต่อ USB ไดรฟ์