โทรศัพท์มือถือ Acer beTouch E120 และ E130

รูป 1 โทรศัพท์มือถือ Acer beTouch E120 และ E130
เอเซอร์โชว์ตัวโทรศัพท์ใหม่ Acer beTouch E120 และ E130 ซึ่งเป็นโทรศัพท์ระบบ Android 1.6 ทั้งสองตัว เริ่มจากตัวแรกคือ Acer beTouch E120 ใช้จอสัมผัสแบบ resistive ขนาด 2.8 นิ้ว, กล้อง 3.2 MP, WiFi, GPS, Bluetooth, วิทยุ FM, รับการ์ด micrSD, ไม่มีคีย์บอร์ด, ใช้เม้าส์แสง ส่วน Acer beTouch E130 เป็นโทรศัพท์คิดคีย์บอร์ด QWERTY ใต้จอสไตล์เดียวกับ Blackberry โดย E130 จะมากับจอสัมผัสขนาด 2.6 นิ้ว 320x240, กล้อง 3.2 MP, สนับสนุน 3G, WiFi, รับการ์ด micrSD สุงสุด 32GB, ใช้เม้าส์แสง ภายในโทรศัพท์ทั้งสองตัวใช้ซีพียูตัวเดียวกันคือ ST Ericsson 416MHz ซึ่งมากับ 256 RAM และ 512 ROM เหมือนกัน คลิปลองใช้มือถือเอซอร์ beTouch E120 คลิปลองมือถือเอเซอร์ beTouch E130

รูป 2 โทรศัพท์มือถือ Acer beTouch E120 และ E130รูป 3 โทรศัพท์มือถือ Acer beTouch E120 และ E130รูป 4 โทรศัพท์มือถือ Acer beTouch E120 และ E130รูป 5 โทรศัพท์มือถือ Acer beTouch E120 และ E130รูป 6 โทรศัพท์มือถือ Acer beTouch E120 และ E130รูป 7 โทรศัพท์มือถือ Acer beTouch E120 และ E130