รื้อเปิดเครื่องไอโฟน 4 ดูชิ้นส่วนภายใน

รูป 1 รื้อเปิดเครื่องไอโฟน 4 ดูชิ้นส่วนภายใน
สำหรับช่างซ่อมมือถือหรือผู้ที่อยากรุ้อยากเห็น วันนี้ผู้ที่ได้รับโทรศัพท์ไอโฟนตัวใหม่ล่าสุดหรือ iPhone 4 ที่ต่างประเทศได้เริ่มฉลองต้อนรับมือถือใหม่ด้วยการแกะเครื่องออกโชว์ชิ้นส่วนภายในทุกชิ้น ใครสนใจเร่ืองวิธีและขั้นตอนการแกะมือถือไอโฟน หรือการออกแบบภายในแวะดุได้ในอัลบั้ม นอกจากนี้หลังจากได้ทำการเปิดเครื่องไอโฟนดูใส้ภายในแล้วพบว่า iPhone 4 นี้มากับ RAM ที่มากกว่าตัวเก่า และมากกว่าเครื่อง iPad ซึ่งมี RAM 256 MB ส่วนในไอโฟน 4 ตัวใหม่นี้มี RAM 512 MB สนใจชมภาพเปิดดูภายในไอโฟน 4 ในอัลบั้ม

รูป 2 รื้อเปิดเครื่องไอโฟน 4 ดูชิ้นส่วนภายในรูป 3 รื้อเปิดเครื่องไอโฟน 4 ดูชิ้นส่วนภายในรูป 4 รื้อเปิดเครื่องไอโฟน 4 ดูชิ้นส่วนภายในรูป 5 รื้อเปิดเครื่องไอโฟน 4 ดูชิ้นส่วนภายในรูป 6 รื้อเปิดเครื่องไอโฟน 4 ดูชิ้นส่วนภายในรูป 7 รื้อเปิดเครื่องไอโฟน 4 ดูชิ้นส่วนภายใน