ปัญหาสัญญาณใน ไอโฟน 4

ปัญหาสัญญาณใน ไอโฟน 4
ผู้ที่ซื้อโทรศัพท์ iPhone 4 ตัวใหม่ล่าสุดที่ต่างประเทสหลายท่านได้รายงานเรื่องปัญหารการใช้งานโทรศัพท์ตัวใหม่ที่เกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งจะพบว่าสัญญาณลดต่ำลงเมื่อมีการจับเครื่องทางด้านซ้ายโดยใช้มือสัมผัสบริเวณรอยต่อของขอบโลหะข้างเครื่องซึ่งใช้เป็นตัวรับสัญญาณ ปัญหานี้ได้รับการยืนยันจากหลายแหล่ง ในขณะที่มีผู้ใช้ไอโฟนรุ่นอย่าง iPhone 3G ที่ได้รับการลง iOS4 ก็ยังพบปัญหาเรื่องสัญญาณคล้ายๆกันนี้ จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าปัญหาอาจจะไม่เกี่ยวกับเสาอากาศและการออกแบบในเครื่อง ไอโฟน 4 แต่อาจจะเกิดจากปัญหาในซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ iOS 4 ตัวใหม่ที่เพิ่งดาวน์โหลดไปใช้กันด็ได้ ซึ่งถ้าเป็นจริง ในกรณีนี้ ปัญญหานี้อาจแก้ได้เมื่อมีอัพเดทระบบปฏิบัติการ iOS ตัวใหม่ออกมาซึ่งคาดกันว่าคงอีกไม่นานนี้ อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ iPhone 4 บางท่านที่ต่างประเทศพบว่าเมื่อนำเคสไอโฟนซึ่งเป็นยางหุ้มขอบเครื่องมาใช้แล้วปัญหานี้กลับหายไป ดังนั้นในตอนนี้จึงยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาสัญญาณไอโฟน 4 เพราะที่สำคัญที่สุดข้อมูลที่ตรวจพบนี้มีรายงานจากบางท่านและไม่มีการสำรวจอย่างกง้างขวางแต่อย่างใด และผู้ใช้บางท่านก็ยังรายงานว่าไม่เคยพบปัญหาที่ว่านี้ด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ ขอเชิญชมคลิปแสดงปัญหานี้บนไอโฟน 4 และ คลิปที่แสดงปัญหาสัญญาณบน 3G