ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ Garmin-Asus M10 เวอร์ชั่น 6.15

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ Garmin-Asus M10 เวอร์ชั่น 6.15
โทรศัพท์มือถือ Garmin-Asus nuvifone M10 มีเฟิร์มแวร์ หรือ ROM เวอร์ชั่น 6.15.0 ตัวใหม่ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านเว็บ Garmin-Asus ประเทศไทย ฟีเจอร์ใหม่ใน ROM เวอร์ชั่น 6.15.0 นี้ เช่น
  • โหมดกล้องโลโม
  • สนับสนุน Microsoft office 2010
  • เพิ่มฐานข้อมูลในระบบนำทางและสถานที่ที่น่าสนใจ
  • ปรับปรุงเพิ่มความเสถียรของระบบปฏิบัติการและแผนที่ GPS
  • ปรับปรุง LBS และ Smart3 Leverage
เจ้าของโทรศัพท์มือถือ Garmin-Asus M10 สำหรับผู้ใช้ Garmin-Asus M10 สามารถดาวน์โหลด ROM หรือเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 6.15.0 ได้ฟรีผ่านเว็บ Garmin-Asus ดาวน์โหลด เฟิร์มแวร์ 6.15 สำหรับ Garmin-Asus M10 ข้อมูลโทรศัพท์ Nuvifone M10