เฟิร์มแวร์ Nokia E52 เวอร์ชั่น 052.003

เฟิร์มแวร์ Nokia E52 เวอร์ชั่น 052.003
โทรศัพท์มือถือโนเกีย E52 ได้เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 052.003 ซึ่งแก้ปีญหาเล็กๆน้้อยๆแบะเพิ่มความเสถียรในระบบ เจ้าของมือถือ Nokia E52 สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 052.003 ได้ฟรี จากโทรศัพท์มือถือหรือผ่านโปรแกรม Nokia Software Update ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์โนเกีย E52 สนับสนุนระบบ User Data Preservation ซึ่งสามารถรักษาข้อมูลที่มีอยู่ในโทรศัพท์ให้ยังคงเดิมหลังการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันการสูญหายข้อมูลที่อาจเกิดได้ในระหว่างการอัพเกรด เจ้าของมือถือควรทำการแบ็คอัพหรือสำรองข้อมูลในโทรศัพท์ด้วยตัวเองก่อนทำการติดตั้งเฟิร์มแวร์ตัวใหม่