อัพเกรดเฟิร์มแวร์ Nokia E63 เวอร์ชั่น 501.21.001

อัพเกรดเฟิร์มแวร์ Nokia E63 เวอร์ชั่น 501.21.001
โทรศัพท์มือถือโนเกีย E63 ได้ชุดอัพเกรดเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 501.21.001 ซึ่งอัพเกรดโปรแกรมฟังเพลงและ สนับสนุน Office 2007 สิ่งที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงในเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นนี้ได้แก่
  • อัพเกรดโปรแกรมฟังเพลง
  • สนับสนุน Office 2007
  • อัพเกรด Ovi Store
  • ปรับปรุงหน้าจอและประสิทธิภาพการทำงาน
เจ้าของมือถือโนเกีย E63 สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ได้โดยตรงจากโทรศัพท์ หรือ ผ่านโปรแกรม Nokia Software Update จากคอมพิวเตอร์ Nokia E63 สนับสนุน ระบบ UDP  ซึ่งรักษาข้อมูลในโทรศัพท์ให้คงเดิมหลังการอัพเกรดเฟิรืมแวร์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดอัพอาจเกิดขึ้นระหว่างการอัพเกรด เจ้าของมือถือควรทำการแบ็คอัพข้อมูลในโทรศัพท์ด้วยตัวเองก่อนเริ่มทำการติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่