วิธีทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ

วิธีทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือสามารถเป็นแหล่งสะสมคราบ, สิ่งสกปรก, หรือเชื้อโรค เนื่องจากได้รับการสัมผัสขณะนำไปใช้งานในหลายสถานการ ประโยชน์ของการทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ
 • ตัวเครื่องภายนอกดูสวยงาม
 • ปุ่มหรือหน้าจอสัมผัสตอบสนองได้ดีขึ้น
 • ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อก่อให้เกิดโรคกับผู้ใช้
ก่อนทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ
 • ถอดแบตเตอรี่ออก หากถอดไม่ได้ให้ปิดสวิทช์หรือสั่งให้เครื่องหยุดทำงาน
 • หากหน้ากากหรือแป้นปุ่มถอดได้ แกะแยกออกจากตัวเครื่อง (คำเตือน: การถอดอุปกรณ์บางชิ้นส่วนออกอาจทำให้มือถือหมดประกัน)
 • เลือกสถานที่ที่ไม่มีไฟ, ความร้อนสูงจัด, หรือไฟฟ้าอยู่ใกล้มาก
 • อ่านคู่มือโทรศัพท์ ดูคำแนะนำพิเศษในการทำความสะอาด หากมี
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดโทรศัพท์
 • ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (แอลกอฮอล์สำหรับเช็ดทำความสะอาดผิวหนัง หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายยา) เลือกใช้แอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมชองน้ำน้อยที่สุด
 • ผ้านุ่มซับน้ำ หรือผ้าเช็ดเลนส์ หรือกระดาษทำความสะอาด ที่ไม่มีเส้นใยหลุดออกง่ายเมื่อเปียก
ขั้นตอนทำความสะอาด
 • ตรวจสอบว่าปิดโทรศัพท์แล้ว
 • ใช้ผ้่าหรือกระดาษทำความสะอาดซับแอลกอฮอล์หมาดๆ
 • นำผ้าหรือกระดาษที่ซับแอลกอฮอล์ไปเช็ดตามตัวเครื่อง โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกสัมผัสมากๆ หากใช้จอสัมผัสหรือทัชสกรีน ผู้ผลิตหลายรายแนะนำให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดจอเท่านั้น หากจอมีคราบหนามากอาจซับผ้าด้วยน้ำหมาดๆก่อนเช็ด
 • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ซึมเข้าบริเวณที่มีช่องหรือปุ่ม
 • อย่าเช็ดแบตเตอร์รี่หรือบริเวณภายในเครื่อง
 • ใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษทำความสะอาดแห้ง เช็ดตัวเครื่องโดยรอบให้แห้ง
หลังจากเครื่องแห้งเสร็จเรียบร้อย ประกอบชิ้นส่วนเข้าที่ และเปิดเครื่องทดลองใช้งาน หากเครื่องไม่ทำงาน รีบถอดแบตเตอร์รี่ออกทิ้งไว้สักพักก่อนทดลองใช้ใหม่อีกครั้ง