ดาวน์โหลดโปรแกรม Skype เวอร์ชั่น 3.0 สำหรับ iPhone

รูป 1 ดาวน์โหลดโปรแกรม Skype เวอร์ชั่น 3.0 สำหรับ iPhone
โปรแกรม Skype เวอร์ชั่น 3.0 สำหรับโทรศัพท์มือถือไอโฟน (ไอพอดทัช และ ไอแพด) สนับสนุนการโทรแชทวีดีโอผ่านเครือข่าย 3G และ WiFi ฟีเจอร์ใหม่ใน Skype เวอร์ชั่น 3.0 สำหรับไอโฟนมีดังนี้คือ
  • โทรแชททางวีดีโอระหว่างผู้ใช้ Skype ผ่านเน็ตเวิร์ค WiFi หรือเครือข่าย 3G
  • โทรเข้าผู้ใช้ Skype บนคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ Windows และ Mac หรือโทรเข้าผู้ใช้ Skype บน iPhone
  • สนับสนุนการโทรแชทวีดีโอสองทาง จาก iPhone 4, iPhone 3GS และ iPod touch 4
  • รับภาพวีดีโอแชทบนเครื่อง iPad หรือ iPod touch 3 (ไม่มีกล้อง)
  • โทรแชทวีดีโอได้ทั้งภาพแนวตั้งและแนวนอน
ทั้งนี้ในการโทรแชทวีดีโอผ่านโปรแกรม Skype 3.0 จะสนับสนุนเฉพาะเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 4.0 ขึ้นไปเท่านั้น เจ้าของไอโฟน, ไอพอดทัช หรือ ไอแพด สามารถดาวน์โหลด Skype 3.0 ได้ฟรีจาก App Store ดาวน์โหลดโปรแกรม Skype เวอร์ชั่น 3.0 สำหรับ iPhone

รูป 2 ดาวน์โหลดโปรแกรม Skype เวอร์ชั่น 3.0 สำหรับ iPhoneรูป 3 ดาวน์โหลดโปรแกรม Skype เวอร์ชั่น 3.0 สำหรับ iPhoneรูป 4 ดาวน์โหลดโปรแกรม Skype เวอร์ชั่น 3.0 สำหรับ iPhoneรูป 5 ดาวน์โหลดโปรแกรม Skype เวอร์ชั่น 3.0 สำหรับ iPhoneรูป 6 ดาวน์โหลดโปรแกรม Skype เวอร์ชั่น 3.0 สำหรับ iPhone