โปรแกรม GPS Garmin StreetPilot สำหรับไอโฟน

รูป 1 โปรแกรม GPS Garmin StreetPilot สำหรับไอโฟน
โปรแกรม Garmin StreetPilot เป็นโปรแกรมนาวิเกเตอร์หรือนำทางด้วย GPS สำหรับโทรศัพท์มือถือ iPhone โปรแกรมตัวนี้ดาวน์โหลดแผนที่จากอินเตอร์เน็ตในขณะใช้งาน, มีระบบบอกเส้นทางด้วยเสียง, ระบบเตือนสภาพการจราจร และระบบช่วยการเปลี่ยนเลนเมื่อถึงทางแยก ราคา App หรือโปรแกรม Garmin StreetPilot สำหรับไอโฟนอยู่ที่ 39.99 ดอลล่าร์สหรัฐในตอนเปิดตัว อย่างไรก็ดี โปรแกรม Garmin StreetPilot สำหรับไอโฟนยังไม่มีให้ดาวน์โหลดในร้าน App Store เวอร์ชั่นประเทศไทย ผู้ที่ใช้งาน App Store เวอร์ชั่นต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Garmin StreetPilot ผ่านลิงก์ด้านล่าง ดาวน์โหลดโปรแกรม Garmin StreetPilot คลิ๊กที่ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรม จากนั้นจะมีปุ่ม iTunes ให้กดค่ะ

รูป 2 โปรแกรม GPS Garmin StreetPilot สำหรับไอโฟนรูป 3 โปรแกรม GPS Garmin StreetPilot สำหรับไอโฟนรูป 4 โปรแกรม GPS Garmin StreetPilot สำหรับไอโฟนรูป 5 โปรแกรม GPS Garmin StreetPilot สำหรับไอโฟนรูป 6 โปรแกรม GPS Garmin StreetPilot สำหรับไอโฟน