อัพเดทสเปค Huawei IDEOS X5 และ X6 พร้อมคลิปวีดีโอ

รูป 1 อัพเดทสเปค Huawei IDEOS X5 และ X6 พร้อมคลิปวีดีโอ
ข้อมูลสเปคโทรศัพท์มือถือ Huawei IDEOS X5 และ X6 ได้รับการปรับแก้ใหม่ พร้อมเพิ่มคลิปวีดีโอ ข้อมูลมือถือ Huawei IDEOS X5 และ IDEOS X6

รูป 2 อัพเดทสเปค Huawei IDEOS X5 และ X6 พร้อมคลิปวีดีโอรูป 3 อัพเดทสเปค Huawei IDEOS X5 และ X6 พร้อมคลิปวีดีโอรูป 4 อัพเดทสเปค Huawei IDEOS X5 และ X6 พร้อมคลิปวีดีโอรูป 5 อัพเดทสเปค Huawei IDEOS X5 และ X6 พร้อมคลิปวีดีโอรูป 6 อัพเดทสเปค Huawei IDEOS X5 และ X6 พร้อมคลิปวีดีโอรูป 7 อัพเดทสเปค Huawei IDEOS X5 และ X6 พร้อมคลิปวีดีโอ